OPŁATY OGRODOWE - ROD Dojlidy

Przejdź do treści
.
Nr konta Ogrodu BNP Paribas 28 1600 1462 1865 3675 1000 0001
Zarząd ROD „DOJLIDY” informuje o opłatach w 2024 roku:
 
 
I. Opłata ogrodowa w wysokości 1,08 zł od m² powierzchni użytkowanej działki na którą składają się:
 
 
1)     0,37 zł -- opłata za wywóz odpadów  
 
2)     0,13 zł -- partycypacja finansowania jednostki okręgowej i krajowej PZD
 
3)     0,05 zł --ubezpieczenia i podatki
 
4)     0,10 zł --bieżąca konserwacja infrastruktury
 
5)     0,43 zł --na rzecz ROD
 
+ 6,00 zł składka członkowska (Uchwała nr 2/II/2019 KR PZD z 29 11.2019 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD)
 

II.  Pozostałe opłaty:
 
1)    opłata wodna w wysokości 15,70 zł
 
2)    opłata energetyczna w wysokości  11,20 zł
 
 
Przykład:
 
za działkę o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 300 x 1,08 zł + 6,00 zł = 330,00 zł + opłaty stałe 26,90 zł = 356,90 zł
 
 

Opłaty  należy wpłacać do dnia 30 czerwca 2024 r.
 
 
Działkowcy, którzy nie podali stanu licznika energii elektrycznej za 2023r., zostanie odcięty prąd.
Ponowne podłączenie wg stawki elektryka. Samodzielne podłączenie będzie traktowane jako kradzież.
 
Do opłat za ubiegły rok należy doliczyć odsetki.
Opłata ogrodowa od 30.06.2023r., a media od 30.10.2023r.

Nowy działkowiec uiszcza następujące opłaty

- jednorazową, podwyższoną opłatę ogrodową na Fundusz Rozwoju w wysokości 650zł w 2023r.
- jednorazową, podwyższoną opłatę ogrodową na Fundusz Oświatowy w wysokości 200 zł w 2023 r.

Kalkulator odsetkowy patrz
 
 
                                                                                   
Działkowcu oblicz sam odsetki ustawowe od nieterminowych opłat ogrodowych      

ROD Dojlidy
ul. Dojnowska 69
15-557 Białystok

+ 48 517 069 057
roddojlidy@wp.pl
WebMaster Krzysztof Sołowiej
Wróć do spisu treści