ROD Dojlidy

Przejdź do treści
ROD Dojlidy
Witamy w naszym Ogrodzie
Organa ROD
Masz wątpliwości lub problem zwróć się z zapytaniem.
Zadzwoń lub napisz do organów ogrodu.
Prawo PZD
Poznaj Statut ,Regulamin i inne akty PZD
WYDARZENIA BIEŻĄCE
Wjazd na teren Ogrodu
Wjazd wszelkich pojazdów na teren Ogrodu prosimy uzgadniać z gospodarzem na 24 godziny przed planowanym przyjazdem.
Użytkownik działki ( lub działający w imieniu użytkownika kierowca firmy
transportowej, zaproszona osoba itp.), który doprowadzi do zniszczenia infrastruktury
Ogrodu lub mienia innych użytkowników zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy
szkody lub pokrycia kosztów naprawy z osobistej polisy OC.

Komunikat Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD  w sprawie nadchodzącej suszy
Tegoroczna zima zamiast uzupełnić zasoby wody w glebie jeszcze bardziej ją wysuszyła. Dodatkowo widzimy brak opadów w miesiącach wiosennych. Sytuacja jest dramatyczna, problemy związane z suszą dotknął każdego działkowca.GALERIA OGRODU
DZIEŃ DZIAŁKOWCA
INWESTYCJE
INNE
Linki do stron


Wróć do spisu treści