WYDARZENIA BIEZACE - ROD Dojlidy

Przejdź do treści
.
30.03.2023
KOMUNIKAT

Zarząd ROD Dojlidy informuje działkowców ,że 12 kwietnia 2023r.,będzie wypożyczony rozdrabniacz gałęzi .
Rozdrabniacz będzie pracował :
Brama nr I w godzinach 9.00-13.00
Brama nr III w godzinach 13.30-17.3010.03.2023
KOMUNIKATZarząd ROD Dojlidy zaprasza działkowców na pokaz cięcia drzew owocowych.
Spotkanie z instruktorem 25 marca 2023 o godzinie 11.00 , brama nr II przy tablicy ogłoszeń.

.

KOMUNIKATY

Cena mediów:
woda - 4,27 zł/m3
prąd - 0,69 zł/kWh

UWAGA
~ Bramy zamknięte do 31marca 2023r.
~ Rozliczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń.
~ Po 15 grudnia będą wysłane płatne ponaglenia.

UWAGA !

    Zakaz wjazdu na teren ogrodu do odwołania.

01.03.2021 zostanie włączony prąd na działkach   

Z dniem 01.01.2021  księgowość naszego ogrodu prowadzi  Ośrodek Finansowo-Księgowego w Białymstoku z siedzibą w Okręgowym Zarządzie Podlaskim ul. Ciołkowskiego 2/5 tel.694 757 251


Wjazd na teren Ogrodu
Wjazd wszelkich pojazdów na teren Ogrodu prosimy uzgadniać z gospodarzem na 24 godziny przed planowanym przyjazdem.
Użytkownik działki ( lub działający w imieniu użytkownika kierowca firmy
transportowej, zaproszona osoba itp.), który doprowadzi do zniszczenia infrastruktury
Ogrodu lub mienia innych użytkowników zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy
szkody lub pokrycia kosztów naprawy z osobistej polisy OC.

Komunikat Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD  w sprawie nadchodzącej suszy
Tegoroczna zima zamiast uzupełnić zasoby wody w glebie jeszcze bardziej ją wysuszyła. Dodatkowo widzimy brak opadów w miesiącach wiosennych. Sytuacja jest dramatyczna, problemy związane z suszą dotknął każdego działkowca.

komunikat...

10.04.2020
Komunikat Krajowego Zarządu PZD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń.

15.03.2020
Podwyżka cen za wywóz śmieci
Informujemy,iż na mocy nowej ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Uchwały Rady Miasta Białystok Nr XVIII/290/19 z dnia 20.12.2019 r., wchodzą w życie nowe miesięczne opłaty za wywóz odpadów uchwalone przez Radę Miasta Białystok.
Wróć do spisu treści